Tipy a rady

Ako postupovať pri nehode vzniknutej vplyvom zničených ciest

 • Dbajte na bezpečnosť. Zapnite výstražné svetlá, oblečte si výstražnú vestu, zaistite miesto nehody výstražným trojuholníkom. Trojuholník umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody.
 • Ak máte vozidlo havarijne poistené, kontaktujte poisťovňu a riaďte sa jej radami. Poskytnú vám presné informácie ako postupovať.
 • Overte si, či je na ceste značka "Nerovnosť na vozovke", "Práce na vozovke" a ďalšie. V prípade, že miesto bude označené dopravnou značkou, správca komunikácie nenesie zodpovednosť za škodu. Ak však úsek označený značkou nebude, odporúčame zavolať políciu.
 • Zdokumentujte miesto nehody. Vyfoťte výtlk a poškodenie na vozidle z čo najviac strán. Zistite mená a kontakty na svedkov. Zhotovená dokumentácia vám poslúži pri preukazovaní škody.
 • Keď je nehody účastné druhé vozidlo, vyplňte formulár o nehode. Každý účastník nehody je povinný (pri nehode, ktorá nie je nahlásená na polícii) spísať záznam o dopravnej nehode, ktorý následne odovzdá poistiteľovi. Záznam musí obsahovať identifikačné údaje miesta a času nehody, účastníkov, príčinu a priebeh.
 • Zistite vlastníka komunikácie:
  • Diaľnice a rýchlostné cesty (okrem R1 Pribina) = Národná diaľničná spoločnosť;
  • Cesty 1. triedy = Slovenská správa ciest (v Bratislave hlavné mesto)
  • Cesty 2. a 3. triedy = samosprávny kraj (v Bratislave mestské časti)
 • Predložte správcovi komunikácie dokumentáciu škody. Pre uplatnenie škody pošlite vlastníkovi komunikácie písomnú žiadosť. Žiadosť by mala obsahovať: údaje o mieste nehody, spôsobenej škode, technické údaje vozidla (VTP), vaše osobné údaje (VP), fotodokumentáciu a doklad za opravu.
 • V prípade, že vlastník komunikácie chybu a vami nahlásenú škodu neuzná, odporúčame poradiť sa s právnikom ohľadom vymáhania náhrady súdnou cestou. Počítajte však s finančnými nákladmi za súdne poplatky, ktoré v prípade neúspechu budete musieť uhradiť.