Editácia profilu Tommy SL

Tommy SL

Posledné aktivity

SK26, Kysak, cesta č.547009

24.4.2013 22:48

Aktivita: Skontrolovaný výtlk SK26

Aktuálny stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtlk č. SK26

SK30, Stará Ľubovňa, cesta Továrenská

24.4.2013 22:42

Aktivita: Pridaný výtlk SK30

Aktuálny stav / rozsah:

3
Úsek do 50 m
Výtlk č. SK30

SK18, Stará Ľubovňa, cesta Továrenská

24.4.2013 14:47

Aktivita: Pridaný výtlk SK18

Aktuálny stav / rozsah:

1
Jednotlivý výtlk
Výtlk č. SK18