Editácia profilu Meno Priezvisko

Meno  Priezvisko

Posledné aktivity

SK726, Lúčka, cesta č.543023

26.11.2013 17:09

Aktivita: Pridaný výtlk SK726

Aktuálny stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtlk č. SK726