Nové Zámky

Okres

18 výtlkov

  • 5 / 28 % Kritická závažnosť
  • 12 / 67 % Nízka závažnosť
  • 1 / 6 % Opravené

Nadradený celok

Podjednotky:

Mapa
na váš web
Více info
Viac
Viac