Nitriansky kraj

Kraj

48 výtlkov

  • 14 / 29 % Kritická závažnosť
  • 32 / 67 % Nízka závažnosť
  • 2 / 4 % Opravené

Nadradený celok

Podjednotky:

Mapa
na váš web
Více info
Viac
Viac