Výtlky.sk našli Najhoršiu dieru na Slovensku

6

[Tlačová správa, 4.7.2013] - S podporou poisťovne Generali Slovensko ako aj slovenských motoristov sa unikátnemu portálu Výtlky.sk podarilo už za 3 mesiace prevádzky zmapovať približne 700 cestných úsekov s nebezpečnými výtlkmi. Motoristi v hlasovaní rozhodli, že Najhoršou dierou na Slovensku roku 2013 sa stáva cesta číslo II/527 pri obci Slovenské Ďarmoty. Netradičná anketa o Najhoršiu dieru v republike tak pozná svojho historicky prvého „víťaza“.

Prvá anticena pre Banskobystrický kraj

Motoristi prihlasovali do súťaže na portáli Výtlky.sk cestné úseky alebo výtlky z celej krajiny od apríla do júna 2013. Verejnosť vybrala hlasovaním ten najhorší. Za Najhoršiu dieru v republike 2013 motoristi označili cestu II. triedy č. 527. „Víťazný“ cestný úsek leží pri obci Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Netradičnú anticenu odovzdá autor projektu Výtlky.sk Petr Čaník zástupcom Banskobystrickej regionálnej správy ciest.

Počas roka organizujeme rôzne súťaže. Ankete o Najhoršiu dieru na Slovensku slúžila ako vzor podobná anketa, ktorá sa teší záujmu verejnosti aj v Českej republike a v Maďarsku,“ uviedol Petr Čaník, zakladateľ projektu Výtlky.sk. „Táto súťaž je ale iba začiatok,“ dodal.

Koncept efektívnej spolupráce pod patronátom Generali Slovensko

Koncept efektívnej spolupráce medzi vodičmi a cestármi aktívne podporuje poisťovňa Generali Slovensko. „Poisťovňa Generali Slovensko sa rozhodla podporiť projekt Výtlky.sk na Slovensku, pretože jeho prínos je v prevencii škôd a zároveň podporuje bezpečnosť prevádzky na našich cestách,“ dodáva Zuzana Hliváková, riaditeľka marketingu a komunikácie poisťovne.

Výtlky.sk zlepšujú komunikáciu medzi motoristami a správcami ciest

V projekte Výtlky.sk nám nejde o konfrontáciu alebo bulvarizáciu témy, ale o čo možno najefektívnejšiu spoluprácu medzi motoristami a cestármi,“ zdôraznil Petr Čaník. „V nasledujúcej fáze projektu sa budeme zameriavať predovšetkým na užšiu spoluprácu so zodpovednými správcami ciest. V konečnom dôsledku nám totiž ide o spoločnú vec - aby naše cesty boli v lepšom stave.“

Ľuboš Kasala, manažér dopravného vysielania RTVS (Zelená vlna a Pozor, zákruta!), ktoré je mediálnym partnerom projektu, k tomu dodáva: „Pozitívne ohlasy v prvom roku fungovania projektu Výtlky.sk na Slovensku nás presvedčili o tom, že mediálne podporiť tento projekt bolo správne rozhodnutie. K rozbehu projektu Výtlky.sk na Slovensku určite pomohla aj prezentácia v stánku Zelenej vlny na bratislavskom autosalóne.“

Foto: Robert Fagyas (Súbor na stiahnutie: .jpg)

 

Ako projekt Výtlky.sk pomáha monitorovať cesty

Prostredníctvom jednoduchej webovej alebo mobilnej aplikácie nahrávajú motoristi na www.vytlky.sk fotografie a videá výtlkov, vrátane ich presnej lokalizácie/polohy a aktualizácie ich stavu. Portál Výtlky.sk umožňuje pri jednotlivých výtlkoch aj sledovanie vývoja v čase.

Správcovia ciest majú možnosť na podnety motoristov reagovať, nebezpečné výtlky opraviť, alebo informovať o súvislostiach týkajúcich sa daného cestného úseku. Obe strany – motoristi aj správcovia ciest – sú prostredníctvom projektu Výtlky.sk motivovaní k vzájomnej spolupráci.

Na konci sezóny projektu Výtlky.sk vyhodnotíme nielen najaktívnejších „výtlkárov“ (motoristi, ktorí nahlasujú výtlky), ale aj samosprávne kraje a najaktívnejších správcov ciest.

Výtlky.sk na Slovensku fungujú vďaka podpore poisťovne Generali Slovensko. Mediálnym partnerom je dopravné vysielanie RTVS – Zelená vlna.

 

Ďalšie informácie

Webová aplikácia: www.vytlky.sk

Mobilná aplikácia iOS: Výtlky pre iOS

Mobilná aplikácia Android: Výtlky pre Android

 

Výsledky 2013 (foto): Najhoršia diera roka 2013 (SR)

Výsledky 2012: Najhoršia diera roka 2012 (ČR)

Sociálne siete: Výtlky na Facebooku, Výtlky na YouTube

 

Tlačová správa (.doc)

4.7.2013 - Výtlky.sk našli Najhoršiu dieru na Slovensku (.doc, Tlačová správa Výtlky.sk)